Investīcijas

“FARO lāzera skenera ārējās panorāmas kameras prototipa izstrāde”

SIA “United International” saņēma atbalstu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta īstenošanai.

Tika izstrādāts uzliekams uz FARO S70 lāzer skenera kameru aksesuārs, kas skenēšanas laikā nodrošinās panorāmas foto uzņemšanu un savietošanu ar punktu mākoni, lai to iekrāsotu. Uzņemto foto integrācija ar FARO SCENE SDK-API, lai pilnībā programmatūras līmenī automatizētu krāsainā punkta mākoņa iegūšanu skenēšanas laikā.

Telefons

+371 23 880088